GLA:D Hofte-Knæ

GLA:D Hofte og Knæ

GLA:D står for “Godt Liv med Artrose i Danmark” og er et evidensbaseret uddannelses- og træningsforløb til patienter med hofte- og/eller knæartrose (slidgigt). Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvalitet. Du kan også deltage selvom du er skrevet op til operation.


Forløbet omfatter:


- Undersøgelse og diagnosticering. Information om forløbet, testning og registrering i GLAD registret.

- Patientuddannelse: To undervisnings sessioner som indeholder: Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling,       træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.

- 6 ugers træning 2 gange om ugen. Holdtræning anbefales, da det er dobbelt så effektivt som hjemmetræning. Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede træningsprogrammer.

-  Opfølgning efter 3 måneder. Alle retestes og udfylder spørgeskema.

-  Opfølgning efter 12 måneder. Alle får tilsendt spørgeskema elektronisk eller pr. brev.

- Efter endt forløb er der mulighed for vedligeholdende hofte- knætræning.


Egenbetaling er ca kr. 2500 og er du medlem af sygeforsikringen Danmark får du 40% refunderet. For deltagelse skal du have en lægehenvisning!.


Se mere på www.glaid.dk