Persondatapolitik

Persondatapolitik

Tryk på dette dokument for at læse om vores persondatapolitik, herunder:

- Hvilke oplysninger vi behandler

- Videregivelse af oplysninger og hvor længe de opbevares

- Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

- Klager

- Utilsigtede hændelser


Observeres en utilsægtet hændelse som patient eller pårørende, kan denne anmeldes på

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/.